Gala Tin lớn & Anh em: Cảm ơn và tạm biệt!

Tin lớn & Anh em đã chấm dứt chặng đường 4 năm đầy huy hoàng tại sân chơi HPL. Tạm biệt những chàng trai áo hồng cá tính và trân trọng những gì các bạn đã làm được!